Công bố thông tin chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017

Ngày đăng: Thứ tư, 27/12/2017

Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung

Nguồn tin: seaprodexhanoi