Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Ngày đăng: Thứ hai, 13/05/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Nguồn tin: seaprodexhanoi