Quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Ngày đăng: Thứ hai, 12/02/2018

Quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Nguồn tin: seaprodexhanoi