Công bố thông tin và Nghị Quyết HĐQT về việc: Chi trả cổ tức bằng tiền (đợt 2) của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Ngày đăng: Thứ hai, 13/05/2019

Công bố thông tin và Nghị Quyết HĐQT về việc: Chi trả cổ tức bằng tiền (đợt 2) của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Nguồn tin: seaprodexhanoi