Công bố thông tin về việc HĐQT quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Vân Anh

Ngày đăng: Thứ sáu, 12/04/2019

Công bố thông tin về việc HĐQT quyết định kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Vân Anh

Nguồn tin: seaprodexhanoi