Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền 11/10/2019

Ngày đăng: Thứ sáu, 13/09/2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền 11/10/2019

Nguồn tin: seaprodexhanoi