Công bố thông tin và Nghị Quyết HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Thái Bá Nam và Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Mạnh Hữu

Ngày đăng: Thứ sáu, 26/04/2019

Công bố thông tin và Nghị Quyết HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Thái Bá Nam và Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Mạnh Hữu

Nguồn tin: seaprodexhanoi